Belgesel Filmler

İnsan, tarih, kültür, sanat, yaşam ve diğerleri. Deneyimin dürüst gerçekliğine tanıklık ediyoruz. İster olağan olsun ister sıra dışı; bilgiyi bilince taşıyor, emeği görünür kılıyor, görünenin arkasındakini keşfetmenin heyecanı yaşıyoruz. Hafızayı, aidiyetleri, ötekine ilişkin fikirleri, onlardan öğrenmemiz gerekenleri, kendimizi, sanatı, estetiği, geleneği, geleceği kısacası insanı, coğrafya ve kültürü ile hayatı yaşam yapan deneyimleri belgesel yapımlara taşıyoruz.